انواع سوختگی و درجات ان

انواع سوختگی و درجات آن

انواع سوختگی و درجات آن در این پست با انواع سوختگی و درجات آن آشنایی پیدا خواهید کرد و با دانستن چند نکته مهم قادر به تشخیص انواع و عمق سوختگی خواهید بود، در پست های آتی  روش پانسمان و مراقبت های اورژانسی سوختگی را آموزش خواهیم داد. سوختگی درجه ۱ در سوختگی درجه یک […]

بیشتر