کورتاژ چیست؟

کورتاژ

کورتاژ یک عمل جراحی شامل بافت‌برداری به وسیله قاشقک (تراشیدن) است. کورتاژ یکی از شیوه‌های سقط جنین بوده است و به همین دلیل مجازاً به همین معنی به کار می‌رود.

منبع: ویکی پدیا