چه موقع با اورژانس تماس بگیریم

دیسپچ اورژانس

آشنایی با مرکز پیام اورژانس ۱۱۵

[box type=”Note” radius=”5″]مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ مکانی است که به تماس های امدادخواهی پاسخ می دهند و در صورت نیاز به اعزام آمبولانس اقدام به فرستادن سرویس پیش بیمارستانی می کند.[/box]

[box type=”Note” radius=”5″]پرسنل مرکز پیام اورژانس ۱۱۵ (دیسپچ) شامل اپراتورها، پزشک و سوپروایزر می باشد، اپراتورها با مدرک تحصیلی کارشناسی پرستاری جهت راهنمایی و آموزش کسانی که با ۱۱۵ تماس میگیرند بکار گرفته میشوند و پزشک مرکز پیام نیز به بیمار و تکنسین های اورژانس مشاوره میدهد سوپروایز شیفت نیز مسئول شیفت می باشد و مرکز پیام را کنترل می کند.[/box]

[divide icon=”circle”]

چه موقع با اورژانس تماس بگیریم

[box type=”Note” radius=”5″]بدون شک کسانی که با اورژانس ۱۱۵ تماس میگیرند نیاز به کمک و امدادرسانی دارند، ما باید بدانیم که چه زمانی با اورژانس تماس بگیریم و چه اطلاعاتی به اپراتورها بدهیم تا با کیفیت ترین خدمات پیش بیمارستانی در اسرع وقت برای ما مهیا شود.[/box]

موارد اورژانسی که باید با ۱۱۵ تماس بگیریم

چه موقع با اورژانس تماس بگیریم

توجه: در زمان تماس با ۱۱۵ خونسردی خود را حفظ کرده و هر اطلاعاتی که اپراتور از شما درخواست میکند بدرستی و خونسردی کامل جواب دهید و آدرس محل حادثه را بصورت دقیق اعلام فرمایید

جهت یادگیری تشخیص هوشیاری و انواع درد قفسه سینه به قسمت ارزیابی مراجعه فرمائید