پوزیشن لترال یا خوابیده به پهلو

پوزیشن لترال (Lateral Position) یا به پهلو خوابیده

ارزیابی داخلی داخلی جراحی
پوزیشن لترال یا خوابیده به پهلو
پوزیشن لترال یا خوابیده به پهلو

پوزیشن لترال (Lateral Position) یا به پهلو خوابیده

[box type=”note” radius=”5″]در پوزیشن لترال یا خوابیده به پهلو ایتدا بیمار در وضعیت طاق باز بیهوش می شود و سپس با کمک تیم بیهوشی به وضعیت لترال در می آید، مهم این است که بر روی تخت جراحی جادستی و پدهای مخصوص نصب شده باشد.[/box]

با توجه به موضع عمل، بیمار به چپ یا راست خوابانده می شود، بیمار در پوزیشن لترال راست به پهلوی چپ و در پوزیشن چپ به پهلوی راست خوابانده می شود.

توجهات لازم در پوزیشن لترال یا به پهلو خوابیده

 • جهت فیکس شدن بیمار بر روی تخت جراحی و اطمینان بیشتر از این که وی در این وضعیت جابجا نشود پای زیرین وی در محلهای زانو و لگن کمی خمیده شده و پای دیگر به حالت صاف در می آید.
 • فضای بین آنها توسط بالش یا پد مخصوصی پر میشود تا از وارد امدن فشار بر روی عصب زانویی جلوگیری به عمل آید.

  lateral position
  lateral position
 • شانه زیرین بیمار باید به ارامی به طرف جلو کشیده شده و یک پد محافظ در پشت و زیر بغل وی قرار گیرد تا از وارد امدن فشار به اعصاب و عروق بازویی جلوگیری شود.
 • زیر سر و پهلوی بیمار باید بال شهایی قرار گیرد تا مهره ها یستون فقرات در یک راستا باشد.
 • باید دقت شود تسمه های نگه دارنده به صورت مناسب بسته شده و تکیه گاه های کناری تخت نیز حتماً کشیده شود.

موارد استفاده وضعیت لترال یا به پهلو خوابیده

 • نفرکتومی
 • توراکوتومی
 • جراحی های حالب
 • جراحی های پروتز ران
 • در افراد که حالت تهوع و استفراغ دارند جهت جلوگیری از آسپیره

اندام های در معرض فشار در پوزیشن لترال

 • سرو و گردن
 • شانه ها
 • پهلوی زیرین
 • پاها (در محل تماس با تخت و نیز در محل تماس با هم)

در صورتی که بیمار بیهوش می باشد و در شرایط پیش بیمارستانی و اورژانسی قرار دارد از پوزیشن لترال استفاده می شود، بیمارانی که احتمال استفراغ دارند ، جهت جلوگیری از آسپیره نیز به پهلو می خوابانیم.

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *