عمل رزکسیون روده

عمل رزکسیون روده

روده برداری یا رزکسیون روده(به انگلیسی: Bowel resection) روشی جراحی که می‌تواند شامل برداشتن بخشی از روده بزرگ و یا روده باریک می‌گردد.

 

 

 

 

 

 

[divide]