علائم ترومبوز و آمبولی ریوی

علائم ترومبوز سیاهرگ های ساق

لخته یا ترومبوز خون در ورید های عمقی ساق موجب درد و تورم عضلات پشت ساق میشود. در لمس متوجه گرم بودن عضلات پشت ساق میشویم. در این بیماران

علائم ترومبوز وریدی
علائم ترومبوز وریدی

وقتی کف پا را به سمت بالا میکشیم بیمار درد شدیدی در عضلات پشت ساق احساس میکند. به این درد علامت هومن Homan’s sign میگویند. تشخیص قطعی لخته شدن خون در ساق با استفاده از نوع خاصی از سونوگرافی به نام سونوگرافی داپلر Dpppler ultrasonography انجام میشود.

علائم آمبولی ریوی

اگر عارضه به صورت آمبولی ریوی در آید بیمار دچار درد شدید سینه، تنگی نفس خس خس سینه و خلط خونی میشود. علائم

علائم آمبولی ریوی
علائم آمبولی ریوی

آمبولی ریوی معمولا بطور ناگهانی ایجاد شده و بیماری که تا چند لحظه قبل حال خوبی داشت به ناگهان دچار علائم فوق شده و دچار ایست قلبی و مرگ میشود. تشخیص قطعی آمبولی ریه با استفاده از روش های تصویربرداری خاصی مانند آنژیوگرافی ریوی و اسکن ریه Perfusion ventilation scan انجام میشود.

علائم آمبولی ریوی