لیست سایت اورژانس شهرستان های مرکز استان کشور

اورژانس شهرستان ها
اورژانس شهرستان ها

لیست سایت اورژانس شهرستان های مرکز استان

در این صفحه از سایت فوریت لیست سایت اورژانس شهرستان های مرکز استان های کشور را جهت دسترسی آسان و سریع در اختیار شما دوستان عزیر قرار داده ایم، توجه داشته باشید که بعضی از مرکز اورژانس ها سایت ندارند و به همین دلیل بعضی از لینک ها مربوط به مرکز اورژانس مربوطه نمی باشد و لینک دانشگاه آن مرکز را قرار داده ایم.

اورژانس شهرستان

شهر مورد نظر را جستجو کنید

نام شهرسایت

اورژانس تبریز

http://demc.tbzmed.ac.ir/

اورژانس ارومیه

http://www.umsu.ac.ir/

اورژانس اردبیل

http://www.arums.ac.ir/Emergency/fa

اورژانس اصفهان

http://ems.mui.ac.ir/

اورژانس کرج

http://emergency.abzums.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx

اورژانس ایلام

http://darman.medilam.ac.ir/Default.aspx?tabid=2625

اورژانس بوشهر

http://www.bushehrems.ir/

اورژانس تهران

http://umsha.ac.ir/includes/plink.aspx?linkid=62

اورژانس شهرکرد

http://ems.skums.ac.ir/

اورژانس بیرجند

http://ems.bums.ac.ir/

اورژانس مشهد

http://www.mums.ac.ir/darman/fa/E_management

اورژانس بجنورد

http://nkums.ac.ir/index.aspx?Catid=4326

اورژانس اهواز

http://ems.ajums.ac.ir

اورژانس زنجان

http://zums.ac.ir/index.php?slc_lang=fa&sid=90

اورژانس سمنان

http://ems.semums.ac.ir/

اورژانس زاهدان

http://ems.zaums.ac.ir/

اورژانس شیراز

http://115.sums.ac.ir/

اورژانس قزوین

http://ems.qums.ac.ir/Portal/Home/

اورژانس قم

http://ems.muq.ac.ir/index.aspx?siteid=121

اورژانس سنندج

http://www.muk.ac.ir

اورژانس کرمان

http://amemc.kmu.ac.ir/Default9.aspx?Id=8748

اورژانس کرمانشاه

http://emergencycenter.kums.ac.ir/

اورژانس گرگان

http://goums.ac.ir/index.php?sid=29

اورژانس همدان

http://ems.umsha.ac.ir/

اورژانس رشت

http://www.gums.ac.ir/ems

اورژانس خرم آباد

http://115.lums.ac.ir/

اورژانس ساری

http://emergency.mazums.ac.ir/

اورژانس اراک

http://ems.arakmu.ac.ir/Portal/Home/Default.aspx

اورژانس بندرعباس

http://hums.ac.ir

اورژانس یاسوج

http://ems.yums.ac.ir/

اورژانس یزد

http://ssu.ac.ir/cms/index.php?id=816

اورژانس تهران – اورژانس شیراز – اورژانس کرج – اورژاس کشور – اورژانس شهرکرد – اورژانس ساری – اورژانس تبریز – اورژانس کردستان – اورژانس کرمان – اورژانس کرمانشاه – اورژانس اصفهان