انسداد راه هوایی توسط جسم خارجی-Foreign Body Obstruction

انسداد راه هوایی توسط جسم خارجی-Foreign Body Obstruction

ارزیابی

انسداد راه هوایی توسط جسم خارجی-Foreign Body Obstruction

انسداد راه هوایی توسط جسم خارجی-Foreign Body Obstruction

در برخورد با یک جسم خارجی باید توجه داشت که علل مختلفی از جمله Fainting، سکته مغزی ، حمله قلبی ، تشنج ، مصرف بیش از حد داروها و حتی سایر موارد دیگر اورژانسی نیز می توانند با بروز نارسایی تنفسی با علائم انسداد راه هوایی تداخل نمایند.  با توجه به اینکه برای هر کدام از موارد فوق درمانهای متفاوتی لازم است . لذا توجه به علت ایجادی علائم نیز در این میان بسیار مهم است.

طبقه بندی انسداد راه هوایی به انواع خفیف و شدید

در انسداد های خفیف :

 • ورودو خروج هوا انجام میشود.
 • معمولا بیمار پاسخگو بوده
 • مصدوم می تواند سرفه های قوی و شدید داشته باشد
 • و در بین سرفه ها شاید خس خس شنیده شود .

در انسدادهای شدید:

ممکن است علائم زیر مشاهده شود :

 • ورود و خروج ضعیف هوا
 • سرفه غیرموثر یا غیر شدید
 • در حین دم صدای خیلی خشن  و یا حتی هیچ صدایی ممکن است شنیده نشود
 • افزایش وتشدید مشکلات تنفسی
 • احتمال بروز سیانوز
 • عدم توانایی در صحبت کردن
 • گرفتن محکم گردن توسط انگشتان دست که علامت عمومی انسداد میباشد
 • و عدم توانایی در تبادل هوا

اقدامات درمانی در موارد بروز انسداد راه هوایی:

در موارد انسداد خفیف :

 • در تمام طول  زمانیکه مصدوم یک تبادل خوب هوایی با بیرون دارد فقط  تشویق به سرفه موثر و خودبخودی کافی است.
 • در صورت وجود تبادل هوایی قوی هیچ دخالت در این مورد توصیه نشده  و اجازه میدهیم در حین اینکه مصدوم را مونیتورمی کنیم خودش در این مورد نسبت به دفع جسم خارجی اقدام نماید.
 • اگر این انسداد خفیف ادامه یافت و بهبودی در مصدوم ایجادنشد  بایستی سریع EMS را فعال کنید.

در انسداد های شدید راه هوایی:

 • وقتی از فرد سئوال کردید که آیا انسداد در مجاری هوایی دارید و ایشان نتوانست صحبت کند ولی  با اشاره مورد را تائید کرد . تشخیص انسداد شدید مطرح ودر این صورت بلافاصله باید  با EMS تماس گرفته شود .
 • بطور کلی وقتی علامت عمومی انسداد شدید وجود دارد یعنی فردی که ناحیه گلوی خود را با دستانش گرفته بدون اینکه بتواند صحبت نماید در واقع یک نوع اعلام کمک قلمداد میشود.

فشار ابدومینال یا مانورهایملیخ :

مانور هایملیخ-بازکردن راه هوایی

 • انجام این مانور باید با شدت موثر برای برطرف کردن انسداد انجام شود و گاهی اوقات برای دفع کامل انسداد لازم است که بدفعات این مانور انجام شود.
 • بدلیل احتمال آسیب ارگانهای داخلی بعد از انجام مانورفوق لازم است توسط امدادگران حرفه ای برای رد سایر علل و عوامل تهدید کننده حیات مورد بررسی و تحت نظر قرار گیرد.
 • اگر مصدوم پاسخگو بوده ولی انسداد شدید راه هوایی دارد می توان مانورهایملیخ را در حالت درازکش نیز انجام داد.
 • اگر فردی با وجود انسداد  شدید راه هوایی پاسخگو بوده ولی یکدفعه غیر پاسخگو گردید ، شما باید بدانید که در این شرایط انسداد باعث این علائم میباشد لذا در این موقع نگاه کردن به دهان مصدوم برای بررسی وجود جسم خارجی قبل از انجام هر بار تهویه برای مصدوم باید انجام شود.
 • اگر مصدوم بزرگسال غیر پاسخگو است ،  سیستم EMS را ابتدا فعال کنید و بعد ازبازکردن راه هوایی اگر چیزی را می بینید خارج کنید وبلافاصله  شروع به انجام CPR کنید.
 • اگر مصدوم کودک غیر پاسخگو است و شما تنها هستید  پس از باز کردن دهان و راه هوایی  اگر چیزی را داخل دهان می بینید خارج کنید و سپس ۵ سیکل احیاء را در عرض ۲ دقیقه انجام و سپس EMS را فعال کنید . البته اگر تاحال نتوانسته اید این فعال کردن سیستم  را مدیریت کنید تا کس دیگری سیستم EMS  را فعال کند.
 • اگر در تمام افراد کودک و بزرگسال که از وجود انسداد شدید راه هوایی با احتمال زیاد یقین دارید باید در هر بار بازکردن راه هوایی ، دهان را از نظر وجود جسم خارجی بررسی و در صورت مشاهده آن را خارج و اگر وجود ندارد  CPR را  ادامه کنید.ودر واقع این تنها اختلاف بین احیاء در فرد دچار انسدادشدید غیر پاسخگو با سایر موارد نیازمند احیاء می باشد.
 • در سایر موارد دیگر که شما با یک فردی که ممکن است حتی در اثر انسداد اکنون غیر پاسخگو شده ولی موقع معاینه  شما احتمال نمیدهید که اصلا” انسداد راه هوایی وجود داشته باشد. لذا می توانید  EMS  را فعال و CPR را شروع کنید.
 • اگر شما با اقدامات درمانی خود حرکت هوا و نیز بالاآمدن قفسه سینه را  در طی  دادن تنفس به مصدوم ببینید نشان از موفقیت شما در رفع انسداد مصدوم خواهد بود.
 • در هر بار مشاهده دهان قبل از هر بار تهویه اگر جسم خارجی را مشاهده کردید باید آن را خارج کنید.

انسداد راه هوایی توسط جسم خارجی-Foreign Body Obstruction

  بعد از درآورن جسم خارجی اقدامات زیر انجام می شود:

 • دو بارتنفس به مصدوم داده میشود و چک نبض نیز انجام میشود  ، اگر تنفس و نبض وجود نداشت ، ماساژ قفسه سینه انجام  و از AED استفاده می شود . اگر مصدوم  تنفس ندارد ولی نبض دارد  در این صورت  فقط تهویه انجام  و چک نبض هر ۲ دقیقه انجام می شود.
 • اگر در پیش مصدوم هردومورد تنفس و نبض وجود دارد – قرار دادن مصدوم در موقعیت ریکاوری  و تحت نظر گرفتن مصدوم تا رسیدن نیروهای ENS  مگر در شرایط ترومایی بودن مصدوم.
 • بعد از مانورهایملیخ  هدایت مصدوم به توجهات پزشکی و تحت نظر گرفتن بدلیل احتمال وجود آسیب در ارگانهای داخلی  ضروری است.
 • گریه کردن شیرخواران یکی از علائم انسداد خفیف در این گروه سنی بوده و باید به آن توجه کرد که معمولا حاکی از تبادل هوا در مصدوم می باشد .

انسداد راه هوایی در  شیرخواران :

رفع انسداد راه هوایی در اطفال

 • ماساژ قفسه سینه به منظور خارج ساختن جسم خارجی از راه هوایی با توالی زمانی  هر ماساژ در طی۱ ثانیه داده میشود . بطوریکه این عمل مثل یک سرفه مصنوعی باید موجب خروج جسم خارجی شود.
 • این اقدامات شامل ۵ ضربه به پشت و انجام ۵ ماساژ قفسه سینه بصورت مرتب تا زمانیکه جسم خارجی  دفع شود یا شیرخوار دچار حالت غیرپاسخگویی شود ادامه داده میشود.

توجه :

 • اجازه حرکت جارویی کورکورانه در شیرخواران و کودکان بدلیل احتمال تشدید انسداد توصیه نمی شود. چون ممکن است موجب تشدید عارضه یا حتی انسداد شود.
 • اقدامات ضربه به پشت و ماساژ قفسه سینه در شیر خوار دچار انسداد شدید بصورت مرتب تا زمانیکه مصدوم هوشیار است و یا جسم خارجی دفع شود ادامه می یابد.
 • موقعیکه  شیرخوار دچارحالت غیرپاسخگویی شد ، دیگر ضربه به پشت قطع واقدامات همانند CPR انجام میشود چون در این شرایط فشار قفسه سینه فشار موثرتری را در خروج جسم خارجی نسبت به ضربه ناحیه پشت ایجاد می کند.
 • اگر در مصدوم باانسداد راه هوایی شدید در حال انجام اقدامات مناسب هستید، در صورتیکه هوشیاری مصدوم کاهش و فرد غیر پاسخگو شود چون فرد دیگر قادر به خارج ساختن جسم خارجی در دهان خود نیست لذا شما باید دهان را باز کنید و در صورت مشاهده جسم خارجی  آن را خارج کنیدو این کار را باید قبل از هر بار دادن تنفس به مصدوم تکرار کنید.
 • بعد از ۲ دقیقه احیاء  لازم است که سیستم EMS را فعال کنید. البته اگر تابحال این  کار انجام نشده است.
 • مهمترین تفاوت اقدامات CPR  باانسداد  راه هوایی شدید در فرد غیر پاسخگو این است که شما در موارد انسداد باید قبل از هر بار اقدام به تهویه ، دهان را از نظر وجود جسم خارجی بررسی و در صورت مشاهده آن را خارج کنید.

[divide icon=”circle”]

کانال تلگرام فوریت های پزشکی[divide icon=”circle”]

2 پاسخ در “انسداد راه هوایی توسط جسم خارجی-Foreign Body Obstruction

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *